กอนช.เฝ้าระวังใกล้ชิด 4 จังหวัด

กอนช.เฝ้าระวังใกล้ชิด 4 จังหวัด
กอนช.เฝ้าระวังใกล้ชิด 4 จังหวัด

วันที่ 28 ก.ย. 2564 กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) สรุปสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศ มีฝนลดลง ยกเว้นภาคเหนือ และภาคตะวันออก มีฝนตกหนักบางพื้นที่ แม่น้ำสายหลักทั่วประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ปริมาณน้ำทั้งประเทศ 51,754 ล้าน ลบ.ม. (63%) แหล่งน้ำขนาดใหญ่ 45,355 ล้าน ลบ.ม. (63%)

เฝ้าระวังน้ำน้อยในแหล่งน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 5 แห่ง เฝ้าระวังน้ำมาก จำนวน 11 แห่ง (อ่างฯ แม่มอก อ่างฯ ทับเสลาอ่างฯ จุฬาภรณ์ อ่างฯลำตะคอง อ่างฯ ลำพระเพลิง อ่างฯ มูลบน อ่างฯ ลำนางรอง อ่างฯ ขุนด่านปราการชล อ่างฯ นฤบดินทรจินดา และอ่างฯ หนองปลาไหล)


ส่วนสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร (ตอนล่าง) ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนให้มากที่สุด

โดยหน่วยงานดำเนินการติดตั้งกาลักน้ำ เพื่อเร่งการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร (ตอนล่าง) และติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำลำเชียงไกร เร่งระบายน้ำให้ไหลลงสู่แม่น้ำมูลให้เร็วขึ้น กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สนับสนุนรถสูบส่งน้ำระยะไกล ช่วยเร่งระบายน้ำออกจากอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร(ตอนล่าง)

พร้อมวางกระสอบทรายยักษ์ (Big Bag) บริเวณคันกั้นน้ำบ้านโนนสง่า เพื่อป้องกันน้ำจากลำห้วยสามบาท ลำห้วยลุง ไหลเข้าสมทบน้ำที่ท่วมขังที่บ้านบึงบัวทอง ต.หนองบัวละคร อ.ด่านขุนทด องค์กรปกครองท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนให้รับทราบ

สถานการณ์และแผนการบริหารจัดการน้ำของหน่วยงาน กอนช.ติดตามสถานการณ์อุทกภัยเนื่องจากอิทธิพลของร่องมรสุมและพายุโซนร้อน เตี้ยนหมู่ ตั้งแต่วันที่ 23 ก.ย.64 ถึงปัจจุบัน เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ 28 จังหวัด พบสถานการณ์คลี่คลายแล้ว 5 จังหวัด (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง บุรีรัมย์ และนครปฐม) คงเหลือพื้นที่ประสบอุทกภัย 23 จังหวัด โดยต้องเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดใน 4 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา ชัยภูมิ ลพบุรี และนครสวรรค์

กอนช. ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด ปรับแผนบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ พร้อมจัดเตรียมเครื่องจักร เครื่องมือ เจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดสถานการณ์อย่างทันท่วงที

ด้านกรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้าไทยมีฝนลดลง ส่วนภาคเหนือ และภาคตะวันออก ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ ขอให้ประชาชนระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก ส่วนกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่

อย่างไรก็ตาม กอนช.สรุปสถานการณ์ น้ำท่วม ไทยฝนลดลง เหลือพื้นที่ประสบอุทกภัย 23 จังหวัด เฝ้าระวังใกล้ชิด 4 จังหวัด นครราชสีมา ชัยภูมิ ลพบุรี และนครสวรรค์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *