เห็นด้วยหรือไม่ ให้เงินเยียวยๅ 15,000 ทุ กคน ที่มีบัตรประชาชน

อดีตรมว.คลัง แสดงความคิดเห็นเรื่องเงินเยียวย า จำนวน 15,000 บาท จากโครงการเราไม่ทิ้งกัน แนะ แนวทางใหม่
ให้เงินเยียวย าเท่าเทียมกันทุกคน เพียง มีบัตรประชาชน เพื่อจบทุกปัญหาที่เกิดขึ้นขณะนี้

วันที่ 10 พ.ค.นายสุชาติ​ ธา​ดา​ธำ​รง​เวช​ อดีตรมว.คลัง​ กล่าวถึงการเยียวย าประชาชนผู้รับผลกระทบจากที่เหมาะสม​และรวดเร็ว​ คือ​ มีบัตรประชาชนไทย ควรได้เงินชดเชยเท่ากันทุกคน เนื่องจาก
1. รัฐบาลไทยใช้เงินจำนวนมากถึง 1.9 ล้านล้านบาท คิดเป็น 11.4% ของผลผลิตของชาติ​ (GDP) เพื่อแก้วิกฤตโดยเป็นเงินกู้ถึง 1 ล้านล้านบาท ประชาชนไทยทุกคน จะร่วมกันเป็นหนี้เพิ่มขึ้น ซึ่งจะต้องเก็บภาษีในอนาคตมาใช้คืน

2. รัฐบาลมีเป้าหมายกู้เงิน เพื่อมาชดเชยเยียวย าประชาชน 600,000 ล้านบาท และฟื้นฟูเศรษฐกิจ 400,000 ล้านบาท
3. วิธีการเยียวย าของรัฐบาล มีเงื่อนไขยุ่งย ากมาก ชดเชยประชาชนแต่ละคนไม่เหมือนกันและไม่เท่ากัน เช่น การให้ประชาชนที่ค้าขายทำงานเอง​ และแรงงานที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมคนละ 5,000 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 3 เดือน มีประชาชนลงทะเบียนกว่า 28 ล้านคน เดิมรัฐบาลจะให้ 9 ล้านคน แต่หลังๆ มานี้ รัฐบาลได้เพิ่มผู้มีสิทธิ เป็น14 ล้านคน

แล้วก็เพิ่มเป็น 16 ล้านคนเนื่องจากเงื่อนไขมาก จึงเกิดความล่าช้าไม่ทันกาล ในขณะที่ประชาชนไม่มีรายได้ไม่มีกิน
4. การชดเชยแรงงาน ในระบบประกันสังคมก็ยิ่งยุ่งย ากใหญ่ ล่าช้าและไม่เท่าเทียม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *